Wereld Lichtjes Dag Evergem

Uitnodiging evenement dat onze chiro heel erg aanbelangt :

Wij nodigen jullie graag uit om samen met lotgenoten en sympathisanten deel te nemen aan de 2de editie van “ Wereld Lichtjes Dag Evergem “.

Wereldwijd worden er voor onze overleden kinderen kaarsen aangestoken op elke tweede zondag van december om 19.00 uur lokale tijd.
Omdat we in verschillende tijdzones leven ontstaat er zo een ketting van licht over de planeet.
De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben. Daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

Omdat we ook in Evergem deze bijzondere dag opnieuw wat meer onder de aandacht willen brengen nodigen we jullie uit om op zondagavond 10/12 om 17.30 u naar het ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle in Doornzele ( Doornzeledries, 57 ) te komen om onze overleden kinderen te eren en te herinneren met een ingetogen dwaallichtjestocht van ongeveer 3km.

Niet alleen broertjes en zusjes, ouders en grootouders, maar ook andere familieleden en vrienden die zich verbonden voelen zijn allemaal welkom.
Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een kindje dat niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling.
Er zijn mensen voor wie het verlies nog zo vers is en anderen voor wie dat al heel lang geleden is.
De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen, los van religie of levensovertuiging.

De namen van de overleden kinderen zullen in kalligrafie uitgestald worden op een soort altaartje waar we dan lichtjes zullen bijzetten. Voor de tocht mag iedereen zelf fakkels, kaarsen of lichtjes meebrengen.
Na de wandeling krijgt iedereen een hapje en een drankje.

Verdere praktische informatie is te vinden in de flyer in bijlage.

Wanneer jullie interesse hebben gelieve dan graag aan Els of aan ons op voorhand door te geven dat jullie komen.
e-mail: wld.evergem@gmail.com
Ouders van een overleden kind die deelnemen mogen op voorhand ook de naam van hun kind al doorgeven.

Van harte welkom,
Els, Martine, Katrien, Liesbeth, Chris, Els, Koen, Claudine, Geert