De verbouwing van de chirolokalen willen we met verschillende financieringsbronnen financieren. Hier vind je meer info over onze Lotenlening

Wil jij onze bouwplannen een financieel duwtje in de rug geven :

Lotenlening = renteloze lening !

Koop één of meerdere loten van 250 €.

Jaarlijkse uitloting en terugbetaling van 1/10 loten. (vanaf algemene vergadering VZW 2024)

Hoe werkt het?

Een lotenlening is een renteloze lening in de vorm van loten, elk ter waarde van 250 euro. Je kan één of meerdere loten aankopen. Jaarlijks, vanaf het jaar 2024, zal 10% van de loten worden uitgeloot en terugbetaald over een totale periode van 10 jaar. Het is een uitgelezen kans voor wie de bouw van de nieuwe chirolokalen een financieel duwtje in de rug wenst te geven. Een beperkt aantal loten (40) wordt voorbehouden voor wie deze lotenlening extra wilt ondersteunen en zal pas het laatste jaar terugbetaald worden, de andere loten worden dus op 9 jaar uitbetaald.

Op de bouwfeesten van Chiro Ertvelde, elk jaar in september, krijgen de houders van een lot een gratis aperitief aangeboden, vanaf 4 loten wordt er tevens een fles wijn of een kratje van 6 Sjapobieren aangeboden.

Het volledige reglement met de uitgiftevoorwaarden kan je onderaan nalezen.

Praktisch

  • Uitgiftevoorwaarden nagelezen en overtuigd?
  • Vul eerst dit googleform in zodat we over de juiste gegevens beschikken.
  • De aankoop van het lot is definitief na ontvangt van overschrijving op het rekeningnummer BE90 7512 1149 8032 van VZW Steuncomité Chirojeugd Ertvelde met vermelding  “Lotenlening Chiro Ertvelde Bouwt – (naam en voornaam)”.
  • Aarzel zeker niet om een mail te sturen naar chiroertveldeverbouwt@gmail.com indien je vragen of opmerkingen hebt. Je kan ook steeds een huisbezoek vragen om meer inlichtingen te krijgen.

Uitgiftevoorwaarden

Uitgiftevoorwaarden lotenlening uitgegeven door VZW Steuncomité Chirojeugd Ertvelde

Artikel 1

De uitgifte van de lotenlening heeft tot doel  VZW Steuncomité Chirojeugd Ertvelde, Chiro Sjaloom en Chiro St Paulus te ondersteunen in de financiering van de bouw/verbouwing van de chirolokalen aan de Guldensporenlaan 28 in  Ertvelde (Evergem).

Artikel 2

De loten hebben elk een nominale waarde van 250 euro, staan op enkele naam en worden renteloos geleend aan de hogergenoemde vzw. Een persoon kan meerdere loten kopen.

Artikel 3

De inschrijvingsperiode voor de lening loopt tot 31 december 2024. Het aantal loten is beperkt tot 400.

Artikel 4

Intekenen voor deze lotenlening kan door het inschrijvingsformulier op de website van Chiro Ertvelde (http://chiro-ertvelde.be/lotenlening/) in te vullen en het overeenkomstige bedrag van 250 €  (of een veelvoud van 250 € : 500, 750, 1000, … ) over te schrijven op de rekening van de vzw. Het lot wordt pas aan de inschrijver overhandigd wanneer de betaling van dat lot bevestigd is door hogergenoemde vzw.

Om in te schrijven op het beperkt aantal loten dat extra steun geeft en pas het laatste jaar terubetaald wordt dient men bij de overschrijving de mededeling  “VIP” toe te voegen.  Dit wordt door de raad van bestuur goedgekeurd voor max. 10% van de aangekochte loten, en dit naargelang het aantal en de volgorde van de inschrijvingen

Artikel 5

Door het kopen van een lot gaat de inschrijver akkoord met dit reglement.

Artikel 6

Om rechtsgeldig te zijn, moet elk lot volgende vermeldingen bevatten: het volgnummer, de datum van verwerving, de naam en voornaam van de lotenhouder, alsook de handtekening van de penningmeester en de voorzitter van de vzw.

Artikel 7

De looptijd van de lening bedraagt maximaal 10 jaar, te rekenen vanaf het jaar 2024.

Vanaf dan zal jaarlijks 1/10e van de loten uitgeloot en vervolgens terugbetaald worden. De loting zal plaatsvinden op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de vzw. De terugbetaling van het lot zal in de maand april/mei (algemene vergadering vzw) gebeuren.

 Een beperkt aantal loten (40) wordt voorbehouden voor wie deze lotenlening extra wilt ondersteunen en zal pas het laatste jaar (2033) terugbetaald worden, de andere loten worden dus op 9 jaar uitbetaald.

Op de bouwfeesten van Chiro Ertvelde, elk jaar in september, krijgen de houders van een lot een gratis aperitief aangeboden, vanaf 4 loten wordt er tevens een fles wijn of een kratje van 6 Sjapobieren aangeboden.

Artikel 8

Er is geen vervroegde terugbetaling mogelijk, tenzij wegens uitzonderlijke omstandigheden, waarbij de Raad van Bestuur van de hogergenoemde vzw elke aanvraag zal beoordelen.

Artikel 9

Het register van de lotenhouders wordt opgesteld en beheerd door de Raad van Bestuur. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vzw.

Artikel 10

De loten zijn genummerd, op naam en niet opvraagbaar en op straf van nietigheid verkoopbaar aan derden. Overdracht kan mits de Raad van Bestuur van de vzw schriftelijk op de hoogte gesteld wordt van de naam en het adres van de nieuwe begunstigde.

Artikel 11

Bij het overlijden van de natuurlijke persoon of bij het ophouden te bestaan van de rechtspersoon zal de Raad van Bestuur de loten terugbetalen aan de rechthebbende(n).

Artikel 12

De eigenaar van een lot kan op elk ogenblik afstand doen van zijn/haar gegarandeerd recht op terugbetaling door een schriftelijke mededeling hiervan aan de Raad van Bestuur van de vzw.

Artikel 13

Over alle niet in dit reglement voorziene gevallen beslist de Raad van Bestuur van de vzw.