“We have a dream” : eindelijk gaan we van start….

Met enige fierheid onthullen we hier de bouwplannen voor de chiro aan de Hoge Wal te Ertvelde. De bouwaanvraag bij de gemeente is al een tijdje goedgekeurd. Nu zijn we gestart met de grondwerken.

Lieve chirovrienden,                                                                                                                                                   17/06/2022

Eindelijk is het zover: we zijn op het terrein gestart met de uitvoering van ons groot en belangrijk project waar iedereen toch wel op zat te wachten.

De 3 garageboxen die werden gebruikt als berging voor chiromateriaal zijn weggenomen op de laatste dag van mei. Dan zijn ook de 2 nieuwe regenputten van elk 15 000 liter geplaatst aan de oostkant van de gebouwen.

Nu kunnen we beginnen met het belangrijkste werk: de overkapping  van het middenplein tussen de bestaande lokalen van ruim 300m² en de bouw van een nieuwe polyvalente ruimte tegen de lokalen waar de garageboxen stonden.

Aannemer Boelens wou er eigenlijk eerst eind mei mee beginnen, maar de overkapping is nu uitgesteld tot direct na het bouwverlof naar de eerste week van augustus. Hij kon bepaalde materialen niet meer tijdig geleverd krijgen: corona en de oorlog in Oekraïne, weet je wel.

Hopelijk zijn de overkapping en het bijgebouw dan klaar tegen de eerste chirozondag in september.

Ondertussen gebeurt er ook veel belangrijk werk achter de schermen, gestuurd door het 5-koppig bouwteam olv Luc DC en Danny C en geflankeerd door onze architect Steven Baecke.

Elke financiële en fysieke steun voor dit geweldig concept zal vanaf nu meer dan nodig zijn want de chiro is als eigenaar van de gebouwen de volledige kostendrager. Dit vraagt nu veel voorbereiding, veel vergaderen en vele handen.

Daarom nog eens deze oproep naar vrijwilligers die zich nog niet gemeld hebben om een mailtje te sturen naar danny.claeyssens@telenet.be of naar luc.griet@scarlet.be of naar geert.willems@planttrading.com met een klein woordje uitleg hoe je je nuttig wilt maken! Dit kan hulp zijn bij de bouw zelf zoals electriciteitswerken, schrijnwerk, verwarming, sanitair, metselwerk, dakwerk, plaatsen ventilatie, ….. of hulp bij andere zaken zoals administratieve taken voor indienen dossiers, communicatie, sociale media, organisatie geldinzamelingacties of zoektocht sponsoren, enz. Ook wie talent heeft bij catering, vervoer of andere nevenactiviteiten mag zich zeker melden.

De gemeente is eigenaar van de grond, niet van de gebouwen. De subsidie van de gemeente onder de vorm van een renteloze lening van 200.000 € is zeker welkom maar ruim onvoldoende om onze droom te kunnen realiseren. Bovendien is het eigenlijk ook wel een beetje wrang dat de chiro als VZW 21% btw op alles zal moeten ophoesten voor deze werken waarbij een particulier kan genieten van 6% btw voor zo’n project. Beleidsmakers zouden wel eens werk mogen maken om deze onrechtvaardige situatie recht te trekken.

De belangrijkste subsidie ( 40 % tot 60% investeringssteun ) moeten we bekomen van ‘Toerisme Vlaanderen’ en ons dossier is ondertussen goedgekeurd. Bedankt Amber V en Anneleen B voor het voorbereidende werk! Ook bij andere instanties, zoals FOCI of CERA zal er aangeklopt worden om nog bijkomende subsidies te bekomen, weliswaar voor veel beperktere bedragen.

Geldinzamelacties worden  vanaf nu meer en meer concreet. Zo heeft Paul DN er kunnen voor zorgen dat we bij de Koning Boudewijn Stichting ( KBS ) de goedkeuring hebben gekregen om fiscaal aftrekbare giften te mogen ontvangen. De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering voor u van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Laat zeker niet na om nu al het bouwproject voor Sjaloom en Sint Pol te steunen en minstens 40 € te storten op de  projectrekening, beheerd bij de KBS ten voordele van Steuncomité Chirojeugd Ertvelde vzw. Doe dit op rekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de KBS met vermelding “623/3719/10035. Opgepast: gestructureerde melding meegeven.

We zijn ook bijna klaar met het uitwerken van een lotenlening dankzij Johan W. (meer info ook op deze website)

Verder zoeken we meer dan ooit sponsors voor steun, maar dan wel in samenspraak en overleg met de chiro’s en de bouwfeestenorganisatie zodat dit ordelijk en overzichtelijk kan verlopen zonder elkaar voor de voeten te lopen.

Het is ook de bedoeling dat deze zomer de akte voor ons opstalrecht verlijdt bij notaris Vanden Broecke. Recht van opstal betekent dat de chiro het recht heeft om gebouwen op te trekken op de grond van de gemeente. Op 11 januari vorig jaar was na 30 jaar ons opstalrecht verlopen en is het mondeling verlengd totdat we een nieuw opstalrecht zullen ondertekenen.

Wij willen een degelijk contract omdat we deze keer een opstalrecht kunnen krijgen voor minstens 40 jaar, verlengbaar tot maximaal 99 jaar. Bovendien is het gelijkheidsprincipe binnen de gemeente Evergem belangrijk en wordt er afgestemd met bvb KLJ-Sleidinge die ook een nieuw opstalrecht aan het voorbereiden is. Rechten en plichten voor de gemeente en de chiro moeten in evenwicht zijn en die balans vinden is niet altijd even gemakkelijk. Ik wil hier speciaal Paul DN en advocaat Marc T bedanken omdat we met ons drieën heel grondig voorbereidend werk hebben gedaan om de belangen van de chiro te verdedigen.

Tot slot, als vrijwilliger maakt het mij gelukkig mee te kunnen bouwen aan iets heel moois. Wat is er zinvoller dan tijd te geven aan een project voor onze kinderen en de jeugd, de toekomst van onze maatschappij. Je wilt toch niks anders dan kinderen te zien opgroeien in een mooie en comfortabele omgeving die hen helpt om uit te groeien tot weerbare mensen met skills zoals verantwoordelijkheidszin, inlevingsvermogen en relativiteitszin. Waar kunnen ze die beter ontwikkelen dan in een jeugdbeweging zoals de chiro waar men zijn echte vrienden maakt voor het leven ?

Chiro is zo belangrijk als tegengif tegen de verzuring en de angst die onze huidige tijdsgeest zo kenmerkt. In de chiro leert men zorg dragen voor elkaar, geeft men elkaar de nodige energie om creatieve dingen te doen op een ongedwongen manier, zonder het alziend oog van al te controlerende volwassenen.

Noteer ook alvast deze data in uw agenda:

  • Zaterdag 20 augustus van 16.30 u tot 17.30 u : feestelijke plaatsing van de meiboom in de nok van de overkapping met kleine receptie.
  • het weekend van de bouwfeesten, traditiegetrouw het 2de weekend van september, dit jaar van vrijdag 9/09 tot zondag 11/09. Dit is dan het uitgelezen moment om de chiro te steunen waarbij jij en/of je kinderen ook nog kunnen meegenieten van een spaghetti, van een glaasje Sjapobier, van een afterwork, een fuif, een sneukeltoer, een kindernamiddag, een schieting, …..

Dit jaar zal er op zaterdagvoormiddag 10/09 ook een ingetogen moment ingelast worden waarbij we even zullen stilstaan bij onze zoon en chiroleider Maarten die ons exact 10 jaar geleden is ontvallen.

Wij mogen, kunnen en willen hem niet vergeten…..

Heel genegen chirogroeten,

Reinhardt, aka Geert Willems

Voorzitter VZW chirojeugd Ertvelde